Zastrzeżenie

Wyłączenie odpowiedzialności (zastrzeżenie)

Odpowiedzialność za zawartość

Zgodnie z § 7 ust.1 TMG, jako oferent usług, jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG, jako oferent usług nie jesteśmy jednak zobowiązani do nadzorowania przekazanych lub zachowanych obcych informacji ani do poszukiwania okoliczności, wskazujących na działalność sprzeczną z prawem. Zobowiązanie do usunięcia albo zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami pozostaje niezmienione. Poniesienie odpowiedzialność będzie jednak możliwe dopiero od chwili uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Po uzyskaniu wiedzy o naruszeniach prawa będziemy niezwłocznie usuwać te treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasz oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych innych organizacji. Na zawartość tych stron nie mamy wpływu, dlatego nie możemy udzielić gwarancji na taką zawartość. Za zawartość zalinkowanych stron zawsze odpowiedzialny jest oferent lub operator takiej strony. W chwili tworzenia linku odnośne strony zostały sprawdzone pod względem możliwych naruszeń prawa. W chwili tworzenia linku zawartość sprzeczna z prawem nie była rozpoznawalna. Permanentna kontrola zawartości zalinkowanych stron bez konkretnych wskazań na działalność sprzeczną z prawem nie jest uzasadniona. Po uzyskaniu wiedzy o stosownych naruszeniach prawa będziemy niezwłocznie usuwać linki tego rodzaju.

Prawo autorskie

Zawartość i utwory, które operator zamieścił na tych stronach, podlegają niemieckiemu prawu ochrony własności intelektualnej. Powielanie, przerabianie, rozpowszechnianie oraz każdy rodzaj wykorzystywania poza granicami określonymi przez prawo autorskie wymagają pisemnej zgody odnośnego autora lub wystawcy. Pobieranie lub kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do użytku prywatnego, niekomercyjnego. Wszelkie treści na tej stronie, które nie zostały sporządzone przez operatora, podlegają prawom autorskim osób trzecich. W szczególności za zawartość taką uznaje się treści stanowiące własność osób trzecich. Jeśli mimo to zauważone zostanie naruszenie praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. Po uzyskaniu wiedzy o naruszeniach prawa będziemy niezwłocznie usuwać treści tego rodzaju.

© 2024 Gutekunst Formfedern GmbH.