Zależy nam na nienaruszonym środowisku

W tym miejscu chcielibyśmy zapoznać Państwa z wytycznymi naszego
systemu zarządzania środowiskowego. Świadczą one o tym, że działalność
biznesowa oraz odpowiedzialność za wspólnotę stanowią szczególnie
ważny element sukcesu naszego przedsiębiorstwa.

Oczywiście nasze cele obejmują również zagadnienia i treści istotne
dla środowiska, ponieważ wiemy, jak ważny jest komfort i jakość życia.