Ochrona danych

Ochrona danych osobowych

Ogólna wskazówka i informacje obowiązkowe

Określenie administratora

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Gutekunst Formfedern GmbH
Hagen Gutekunst
Siemensstr. 11
72285 Pfalzgrafenweiler

Administrator decyduje samodzielnie lub wspólnie z innymi o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, dane kontaktowe itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Niektóre procesy przetwarzania danych możliwe są tylko po uzyskaniu Państwa wyraźnej zgody. W każdej chwili istnieje możliwość odwołania udzielonej zgody. W celu odwołania wystarczy nieformalna wiadomość wysłana e-mailem. Nie narusza to zgodności z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia prawa ochrony danych przysługuje Państwu, jako osobie, której dane dotyczą, prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach dotyczących prawa ochrony danych jest krajowy inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym znajduje się siedziba naszego przedsiębiorstwa. Poniższy link zawiera wykaz inspektorów ochrony danych oraz ich dane kontaktowe: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo żądać przeniesienia danych, które są automatycznie przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy, na siebie lub osobę trzecią. Dane są udostępniane w formacie nadającym się do odczytu komputerowego. Jeżeli wymagają Państwo bezpośredniego przeniesienia danych na inny odpowiedzialny podmiot, następuje to tylko w przypadku, gdy jest to możliwe technicznie.

Prawo do informacji, sprostowania, zablokowania, usunięcia

W ramach obowiązujących przepisów prawa mogą Państwo w każdej chwili otrzymać nieodpłatnie informację odnośnie zapisanych Państwa danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania danych. W razie potrzeby mają Państwo prawo do poprawy, zablokowania lub usunięcia tych danych. W związku z tym oraz w przypadku innych pytań związanych z zagadnieniem danych osobowych mogą się Państwo w każdej chwili z nami skontaktować. Dane kontaktowe są podane w nocie prawnej.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania treści poufnych, które wysyłają nam Państwo jako administratorowi strony, nasza strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Dzięki temu dane, które są nam przekazywane za pomocą tej strony internetowej, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po oznaczeniu „https://” w pasku adresu przeglądarki i po symbolu kłódki w pasku przeglądarki.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

Hagen, Gutekunst
Siemensstr. 11
72285 Pfalzgrafenweiler

Telefon: 07445-85160
E-Mail: info@gutekunst-formfedern.de

Pliki dziennika serwera

W plikach dziennika serwera dostawca strony internetowej zbiera i zapisuje automatycznie informacje, które są nam przekazywane automatycznie przez przeglądarkę. Są to:

  • odwiedzone strony na naszej domenie
  • data i godzina wysłania zapytania do serwera
  • typ i wersja przeglądarki internetowej
  • wykorzystywany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dopuszczający przetwarzanie danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

Formularz kontaktowy

Dane przekazane za pomocą formularza kontaktowego są zapisywane łącznie z danymi kontaktowymi, aby móc odpowiedzieć na zapytanie oraz pytania pojawiające się w późniejszym czasie. Bez Państwa zgody dane nie są przekazywane.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego następuje wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili istnieje możliwość odwołania udzielonej zgody. W celu odwołania wystarczy nieformalna wiadomość wysłana e-mailem. Wycofanie zgody nie narusza legalności dotychczasowego przetwarzania danych.

Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostają u nas do momentu zażądania ich usunięcia, cofnięcia zgody na przechowywanie lub braku konieczności przechowywania danych. Obowiązujące przepisy ustawowe, szczególnie te dotyczące obowiązkowych okresów przechowywania danych, pozostają nienaruszone.

Dane związane z biuletynem

Do wysyłania biuletynu potrzebny jest nam Państwa adres e-mail. Weryfikacja podanego adresu e-mail jest konieczna oraz należy wyrazić zgodę na otrzymywanie biuletynu. Dane uzupełniające nie są zbierane lub są dobrowolne. Dane są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania biuletynu.

Informacje podane podczas rejestracji do biuletynu są przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili istnieje możliwość odwołania udzielonej zgody. W celu odwołania wystarczy nieformalna informacja wysłana e-mailem lub należy wyrejestrować się za pomocą linku „Wypisz się” w biuletynie. Wycofanie zgody nie narusza legalności dotychczasowego przetwarzania danych.

Dane wprowadzone w celu utworzenia prenumeraty zostają usunięte podczas wyrejestrowania się. Jeśli dane te zostały nam przekazane do innych celów lub w innym miejscu, pozostają u nas w dalszym ciągu.

Pliki cookie (ciasteczka)

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zapisuje na urządzeniu końcowym. Celem plików cookies jest pomoc w optymalizowaniu naszej oferty pod kątem przyjazności dla użytkownika, efektywności i bezpieczeństwa.

Niektóre pliki cookie są tzw. „sesyjnymi plikami cookie”. Po zakończeniu sesji przeglądarki zostają one samoczynnie usunięte. Inne pliki cookie pozostają natomiast na urządzeniu końcowym do momentu usunięcia przez użytkownika. Tego typu pliki cookie pomagają nam w rozpoznawaniu użytkowników przy ponownych odwiedzinach na stronie.

Za pomocą nowoczesnej przeglądarki internetowej istnieje możliwość kontrolowania, ograniczania oraz zatrzymania wstawiania plików cookie. Wiele przeglądarek internetowych można skonfigurować w taki sposób, aby pliki cookie usuwały się samoczynnie wraz z zamknięciem programu. Skutkiem dezaktywacji plików cookie może być ograniczona funkcjonalność naszej strony internetowej.

Wstawianie plików cookie, które są konieczne do realizacji elektronicznych procesów komunikacyjnych lub do udostępnienia określonych, pożądanych przez Państwa funkcji (np. koszyk zakupów), odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lt. f RODO. Jako administrator tej witryny internetowej mamy uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookies w celu bezbłędnego technicznie i niezakłóconego udostępniania swoich usług. Jeśli wstawiane są inne pliki cookie (np. do funkcji analitycznych), są one omówione oddzielnie w niniejszej Polityce Prywatności.

Google Analytics

Nasza witryna internetowa korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą usługi analizy stron internetowych jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje pliki „cookies”. Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zapisuje na urządzeniu końcowym i umożliwia analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje zgromadzone przez pliki cookies dotyczące użytkowania naszej strony internetowej są przesyłane do serwera Google i tam zapisywane. Z reguły serwer znajduje się w USA.

Wstawianie plików cookies przez Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako administrator tej strony internetowej mamy uzasadniony interes w analizie zachowania użytkowników strony, aby optymalizować naszą ofertę internetową i ewentualnie także reklamę.

Anonimizacja IP

Stosujemy Google Analytics w połączeniu z funkcją anonimizacji IP. Zapewnia ona, że Państwa adres IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych krajach objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie przez Google skrócony przed przekazaniem do USA. Istnieją jednak wyjątkowe sytuacje, w których Google przekazuje do serwera w USA pełny adres IP i tam go skraca. Na nasze zlecenie Google wykorzystuje te informacje, aby przeanalizować korzystanie z naszej strony internetowej, przygotować raporty dotyczące aktywności na stronie oraz świadczyć dla nas inne usługi powiązane z korzystaniem ze strony i z Internetu. Adres IP przekazany przez Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi.

Wtyczka przeglądarki

Można zapobiec wstawianiu plików cookie przez przeglądarkę internetową. Może to jednak ograniczyć niektóre funkcje tej strony internetowej. Można również zapobiec zbieraniu danych dotyczących Państwa korzystania ze strony internetowej, łącznie z adresem IP, oraz ich późniejszemu przetwarzaniu przez Google. Można to zrobić poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Można zablokować gromadzenie danych przez Google Analytics, klikając w poniższy link. Zostanie utworzony plik opt-out-cookie, blokujący pobieranie danych podczas przyszłych sesji: Wyłącz Google Analytics.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w usłudze Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Przetwarzanie danych na zlecenie

W celu spełnienia ustawowych wymagań ochrony danych zawarliśmy z Google umowę dotyczącą przetwarzania danych na zlecenie.

Dane demograficzne w Google Analytics

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcję „Dane demograficzne” Google Analytics. Za jej pomocą można tworzyć raporty zawierające informacje dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą ze spersonalizowanej reklamy firmy Google oraz z informacji na temat użytkowników od oferentów zewnętrznych. Przyporządkowanie danych do określonej osoby jest niemożliwe. W każdej chwili można dezaktywować tę funkcję. Można to zrobić za pomocą ustawień wyświetlania na swoim koncie Google lub generalnie zablokować gromadzenie danych przez Google Analytics, postępując w tym celu w sposób opisany w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Google AdWords i Google Conversion-Tracking

Nasza strona internetowa korzysta z Google AdWords. Oferentem jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States.

AdWords jest internetowym programem reklamowym. W ramach internetowego programu reklamowego pracujemy z wykorzystaniem śledzenia konwersji (Conversion-Tracking). Po kliknięciu w ogłoszenie udostępnione przez Google zostaje wstawiony plik cookie do śledzenia konwersji. Cookie są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zapisuje na urządzeniu końcowym. Pliki cookie Google AdWords tracą ważność po 30 dniach i nie służą do personalnej identyfikacji użytkowników. Plik cookie dostarcza Google oraz nam informacji, że kliknęli Państwo w ogłoszenie i nastąpiło przekierowanie do naszej strony internetowej.

Do każdego klienta Google AdWords przypisywane jest inne ciasteczko. Klienci AdWords nie mogą śledzić plików cookie za pomocą strony internetowej. Pliki cookie do śledzenia konwersji umożliwiają klientom AdWords, którzy wykorzystują tę funkcję, tworzenie statystyk konwersji. Klienci AdWords otrzymują informację, ilu użytkowników kliknęło w ich ogłoszenie i zostało przekierowanych na strony za pomocą tagu śledzenia konwersji. Klienci AdWords nie otrzymują jednak informacji umożliwiających personalną identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu, można sprzeciwić się wykorzystywaniu tej metody. Należy dezaktywować plik cookie do śledzenia konwersji w ustawieniach użytkownika przeglądarki. W związku z tym plik ten nie będzie ujmowany także w statystykach śledzenia konwersji.

Zapisywanie plików cookie konwersji odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako administrator strony internetowej mamy uzasadniony interes w analizie zachowania podczas użytkowania, aby optymalizować naszą ofertę internetową i reklamę.

Szczegóły dotyczące Google AdWords i Google Conversion-Tracking znajdują się w polityce prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Za pomocą nowoczesnej przeglądarki internetowej istnieje możliwość kontrolowania, ograniczania oraz zatrzymania wstawiania plików cookie. Skutkiem dezaktywacji plików cookie może być ograniczona funkcjonalność naszej strony internetowej.

© 2024 Gutekunst Formfedern GmbH.